O2 Smart City O2 Smart City

Ikonka odpady

Smart City od O2

Koncept Smart City už našel své místo v řadě evropských měst. Jeho cílem je s využitím moderních technologií rozvíjet městské prostředí, podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel.

Smart City od O2 nabízí pro zkvalitňování městského života řadu do sebe zapadajících služeb a řešení v následujících oblastech.

Oblasti služeb a řešení

odpady-o2-it-services

Odpadové hospodářství

Efektivní a ekonomické nakládání s odpady. Elektronická řešení pro podporu třídění, ekologii a optimalizaci nákladů. Služby pro občany, samosprávy i svozové firmy.

dopravni-monitoring-o2-it-services

Doprava

Zavádění moderních způsobů řízení a regulace silničního provozu ve městech. Podpora zavádění dopravních zón. Modernizace parkovacích služeb města. Integrace moderních platebních metod. Služby pro občany, návštěvníky města, samosprávy i provozovatele parkovacích zařízení.

verejne-osvetleni-o2-it-services

Energetika

Snižování energetické náročnosti městských veřejných systémů a budov. Podpora transformace veřejného osvětlení v moderní komunikační infrastrukturu města. Služby pro samosprávy, občany i návštěvníky města.

mestsky-informacni-system-o2-it-services

Informace

Zvyšování efektivity komunikace města s občany. Digitalizace správních agend a městského mobiliáře. Integrace moderních platebních metod. Služby pro samosprávu, občany i návštěvníky města.

zivotni-prostredi-o2-it-services

Životní prostředí

Měření kvality životního prostředí ve městech a v interiérech budov. Podpora plnění environmentálních požadavků a norem a celkového zlepšování životního prostředí. Služby pro samosprávu a občany.

city-cloud-o2-it-services

ICT infrastruktura

Kompletní technologické zázemí pro Smart City řešení města. Flexibilní portfolio cloudových, datových, senzorických a komunikačních technologií. Garance kybernetické bezpečnosti města jako integrální součást všech služeb Smart City.