Odpady Smart City

smartcity-odpady-logo

Čisté, ekologické
a efektivní město

Co jsou Odpady?

Monitoring hladiny odpadů ve sběrných nádobách a kontejnerech umožňuje optimalizovat svozové plány, eliminovat nepořádek u kontejnerových stání a díky online informacím motivovat občany ke třídění odpadu.

Způsob snímání hladiny odpadu v kontejnerech

aktivni-rezim

Automatický režim

Hladinu odpadů v kontejnerech průběžně snímají ultrazvukové senzory. Údaje se odesílají datovou sítí do portálu Odpady.

pasivni-rezim

Pasivní režim

Kontejnery jsou opatřeny samolepkami s QR kódem a NFC čipem. Zjištěné údaje se zadávají do mobilní aplikace a následně jsou odesílány do portálu Odpady.

Webové portály

webove-portaly-smartcity

Administrační portál Odpady pro město

Portál poskytuje veškeré informace o kontejnerech a sběrných nádobách, umožňuje jejich administraci, evidenci svozového kalendáře a tras, objednávání svozů. Na základě sledovaných statistik a trendů umožňuje úpravu svozových schémat.

Informační portál Odpady pro občany

Zobrazuje na mapě informace o poloze kontejnerů a typu sběrných nádob. Informuje o stavu zaplněnosti, datu posledního odečtu i nejbližšího plánovaného svozu. Portál je zpravidla dostupný z internetových stránek města.

Servisní mobilní aplikace Odpady pro město

Funkce podporované mobilní aplikací

Umožňuje provést odečet stavu naplněnosti sběrné nádoby nebo oznámení jejího poškození. Zajišťuje inventarizaci a evidenci sběrných nádob. Aplikace je v současné době k dispozici pro systém Android.

mobilni-aplikace-smartcity-odpady

Přínosy

Nasazení služby Odpady je možné prakticky ihned. Služba je vytvořena podle požadavků měst, bez nutnosti zasahovat do stávajícího IT, tedy instalovat nový hardware nebo software. Obsluhu portálu si realizuje město samo přes administrační portál. Obsluha zahrnuje vše od administrace, až po práci s daty. Služba Odpady disponuje jednoduchým provozem, který zajišťuje společnost O2.

Výzvy, kterým čelí města

Očekávané přínosy služby Odpady

Nízká motivace občanů třídit odpad

white-dots-in-lines

Motivovaní a spokojení občané

Nepořádek v okolí kontejnerů

white-dots-in-lines

Čisté a ekologické město

Legislativní požadavky

white-dots-in-lines

Zajištění souladu s aktuální legislativou a požadavky závazných Plánů odpadového hospodářství krajů

Potřeba vylepšit si ekonomickou bilanci odpadového hospodářství

white-dots-in-lines

Nové zdroje úspor a příjmů

Spokojené město

Od projektu si slibujeme, že se nám zoptimalizuje sběrná síť, že místa budou včas svezena a lépe uklizena, že budeme mít informace, kde se hromadí odpadky. Jsme první město v České republice, které toto provozuje. Krátce po nasazení služby jsme získali první data a doporučení k optimalizaci. Očekáváme optimalizaci nákladů na odpadové hospodářství a zvýšení třídění. Za tříděný odpad Kolín nyní ročně dostává asi 1,8 milionu korun. Navýšení o desetinu by bylo znát.

Na O2 jako partnerovi oceňujeme zejména aktivní proklientský přístup, flexibilitu a rychlost - projektový tým na naše požadavky reaguje obratem.

Mgr. Michael KašparI. místostarosta a zastupitel města Kolín

Dokumenty ke stažení

Kompetenční list Odpady
Produktový list Odpady